Kontakt

sanace email

Ing. Jiří Münzberger, tel.: 732 248 608

Kvalifikace: Konstrukce pozemních staveb a Materiálové inženýrství na Stavební fakultě ČVUT v Praze

Specializace: konstrukce a nosné systémy historických budov; tepelná technika – dodatečné zateplení historických budov; chemická degradace stavebního kamene, transport solí v porézní struktuře; moderní způsoby chemické ochrany silikátových materiálů

Ing. Martin Palme, tel.: 731 491 664

Kvalifikace: Konstrukce pozemních staveb a Materiálové inženýrství na Stavební fakultě ČVUT v Praze

Specializace: tepelná technika – dodatečné zateplení současných a prefabrikovaných konstrukcí budov; ochrana stavebního kamene před klimatickými vlivy; ochrana konvenčních stavebních materiálů proti vzlínající vlhkosti