Používané opuky

Pro opravy je nejvhodnější použít druh opuky, ze kterého je stavba realizována. V případě, že mají zákazníci k dispozici opuku například z dřívějších stavebních úprav, je možné ji použít.

V ostatních případech je třeba použít opuku novou. Vždy se snažíme vybrat takovou, která barevně nejlépe odpovídá původní. Pro naše realizace používáme různě zbarvenou džbánskou opuku nebo šedookrovou přibylovskou opuku.

Džbánská opuka je souhrnné označení pro opuku těženou na planině Džbán mezi Rakovníkem a Louny. V oblasti se nachází několik desítek lomů. V dnešní době se ve většině lomů již netěží. Kámen odebíráme z lomu Třeboc-Hředle. Zdejší kámen poskytuje barevnou variabilitu od bílé, přes šedobílou, béžovou, okrovou, až po oranžové zbarvení způsobené oxidy železa. Džbánská opuka je měkká, ručně dobře opracovatelná a lze z ní snadno vyrobit zdící prvky potřebného tvaru s požadovanou povrchovou úpravou. Tento druh opuky je vhodný pro zdění a obklady v interiéru i exteriéru. Naopak není vhodná na dlažbu kvůli své nízké otěruvzdornosti.

1011

Přibylovská opuka se těží s přestávkami u obce Přibylov již od počátku 19. století. Tato opuka je velmi těžká a pevná, převládá u ní šedobílé zbarvení, někdy je zbarvena do šedookrova a šedooranžova. Přibylovská opuka se díky svým mechanicko-fyzikálním vlastnostem hůře opracovává, ale je vhodná pro namáhanější konstrukce. Jako jediná z opuk je leštitelná, dobře odolává otěru a její méně zajímavé zbarvení je kompenzováno zkamenělými živočichy ve své struktuře. Díky těmto vlastnostem je vhodná pro použití na pochozí dlažby a jako omyvatelný obklad.

1213