Oprava opukového zdiva

Před samotným přikročením k sanaci zvětralých částí zdiva je nutné provést stavebnětechnický průzkum, zaměřený na hledání příčiny rozpadu kamene. Příčin může být několik. Často se jedná o rozpad způsobený zamrzáním vody v porézní struktuře kamene. Voda se může do zdiva dostávat poškozenými, nebo chybějícími hydroizolacemi, srážkami, nebo ostřikem od vodorovných povrchů přiléhajících k opukovému zdivu. Dalšími možnými problémy mohou být chybná orientace kamenů při kladení do zdiva, zasolení, nebo i přílišné vysušení. Nejzávažnějším a často neřešitelným problémem bývá dříve provedené ošetření opukového kamene zcela nevhodnými nátěry, například vodními skly nebo fluáty. Záludnost těchto chemických látek spočívá v tom, že kámen zničí až řadu let po aplikaci. V těchto případech často nezbývá nic jiného, než kameny zničené těmito chemikáliemi vyměnit.

Narušené opukové zdivo.3

 

45

 

Průběh sanace

Zdivo se musí vyčistit a zcela rozpadlé kameny odstranit. Poté dojde k nahrazení chybějících kamenů novými, strojově, nebo ručně opracovanými kusy. Opracování se volí podle povrchové úpravy zbytku zdiva. Jako pojivo se používají pouze vápenné směsi, které jsou vhodné pro kombinaci s opukou. Nikdy se nepoužívá cement.

67

Po dokončení hrubých prací se kameny napouštějí zpevňovacím roztokem, který zvýší jejich pevnost v tlaku i odolnost proti trhání zmrzlou vlhkostí. Zároveň toto napouštědlo neuzavírá póry a kámen tak může dýchat a případná vlhkost vysychat.

89

Dalším krokem sanace je vyspárování kamene, opět vápenným pojivem, které je možné kolorovat do potřebného odstínu.

Poslední fází je provedení hydrofobizačního nátěru, který opravené a zpevněné zdivo chrání proti srážkové vlhkosti a velkou měrou zabraňuje ulpívání nečistot na povrchu. Rovněž tento nátěr neuzavírá póry a umožňuje dýchání zdiva.