Opuka je tradiční český stavební a dekorační kámen. Dříve se používala hlavně pro svou dostupnost, lehkost a snadnou opracovatelnost. Dnes se využívá hlavně pro své nepřekonatelné estetické vlastnosti a schopnost udržovat v budově žádoucí mikroklima.

Opuka je velmi trvanlivý kámen, dokládají to několikasetleté stavby, z ní postavené. Má však svá specifika, která je nutno znát a dodržet zásady správného použití a jejího ošetření, jinak dochází ke snížení estetické hodnoty, zvětrávání a rozpadu.

Dříve bylo opukové zdivo omítáno a kámen tak byl chráněn před povětrnostními vlivy. Omítka se periodicky obnovovala a kámen nedegradoval. Dnes chceme mít kámen z estetických důvodů odkrytý a je třeba jej chránit jinými způsoby.

Aby ke zvětrávání a rozpadu kamene nedocházelo, provádíme napouštění zpevňovacím roztokem, stavební úpravy omezující vstup vlhkosti do zdiva, očištění a výměnu zvětralých částí, které zadržují vlhkost podílející se na další degradaci, spárování a povrchovou hydrofobizační úpravu zamezující navlhání zdiva srážkovou vodou.

opuka